Manifestum rf

c/o Jan Salvén

Brunnsgatan 9 A 4
06100 Borgå
 

Y 2387332-2

Manifestum rf

____________________________________________________

Styrelse

 

Jan Salvén
Ordförande
050 5557756

Jonas Rannila
Konstnärlig ledare
044 525 5123

Carl-Johan Sandström
Viceordf. / Nätverk
040 524 2590

Gabriel Sundman   
Sekreterare
050 5185065

 

Olov Wahl
Ekonomi

0400 410 377

Petri Kirkkomäki
MusikWerkstaden
0400 708 878

Juusi Koski
Marknadsföring
040 825 6312

Alexander Franck
Elektroniskt arkiv

040 162 2764