Kom med!

__________________

 

 

 

 

Välkommen till manskören Manifestums hemsidor

 

 

Manskören Manifestum har under den gångna hösten övat målmedvetet, men i mindre grupper, och i enlighet med gällande rekommendationer. Vi har sjungit i gudstjänster i Helsingfors Domkyrka, och vi har övat på Guiseppe Verdis Requiem. En del av kören har också bandat in några stycken som varit av betydelse för Manifestum under de senaste åren. Tyngdpunkten på inbandningarna har legat på musik från konsertserien “Romantik och Revolt” men vi har även bandat några manskörsklassiker och några kära julsånger. Inbandningarna gästas också av framstående finska musiker.

Projektet med inbandningarna heter proManifestum. Vi erbjuder dig manskörsmusik med vårt klangideal. Samtidigt vill vi skapa julstämning för vår publik. Vi publicerar pärlor från våra inbandningar varje lördag under den kommande månaden. Den sista sången ur serien publicerar vi på Julafton. Håll öronen öppna och följ oss på sociala medier nu, när vi pga. pandemin inte kan hålla konserter för er.

Inspelningarna är gjorda i Pauluskyrkan i november under ledning av vår konstnärliga ledare Jonas Rannila. För inbandningstekniken svarade Joel Ward och Julius Johansson.

Följ oss på sociala medier Facebook: @manifestumfi;  Instagram: manifestumfi 

Den första delen av proManifestums färska inbandningar publiceras lördag 28.11.2020.

 

Som första komposition presenterar vi Anton Bruckners (1824-1896) verk “INVENI DAVID” för manskör och basuner. Det nya kyrkoåret börjar mäktigt till basunernas stötar! 

Anton Bruckner var en av de mest betydande symfonikerna på 1800-talet, men han komponerade också mycket kyrkomusik och körverk, bl.a. tre mässor och ett Te Deum. Inveni David-verket dedikerade han till Liedertafelsällskapet Frohsinn. Verket uruppfördes i Linz den 10 maj 1868 i samband med en mässa av Antonio Lotti. Verkets avslutande Halleluja-del har eventuellt påverkats av Halleluja i Händels Messias-oratorium som Bruckner ofta improviserade på orgel. Texten är från Psaltaren.Första söndagen i advent är det brukligt att sjunga om Davids son i Georg Joseph Voglers Hosianna-psalm. Enligt Matteusevangeliet var Jesus av Davids hus och stam, och det hade profeterats att en ny messias skulle födas i den släkten.

 

 

Som andra komposition publicerar vi en av de mest kända finländska manskörssångerna. Jean Sibelius (1865-1957) orkesterverk, tondikten Finlandia, komponerades år 1900. Manskörsarrangemanget av hymnen ur Finlandia gjorde Sibelius år 1937. Den första texten var skriven av Wäinö Sola, men den senare (1940) texten av V.A. Koskenniemi har blivit den vedertagna. På måndagen, den 7.12.2020, har det gått 80 år sedan uruppförandet av Koskenniemis dikt till Finlandia och följande dag, den 8.12, firar vi den finska musikens dag och Jean Sibelius födelsedag. Finlandia-hymnen hör traditionellt till de finländska körernas repertoar på självständighetsdagen.

 

 

Som tredje komposition publicerar vi Einojuhani Rautavaaras (1928-2016) julsång “Joulun virsi, elämän virsi”,
till text av Kustavi Lounasheimo. Medan Rautavaara ännu studerade komposition vid Sibelius-Akademin 1952,
erhöll han en samling dikter skrivna av laestadianprästen Kustavi Lounasheimo. Baserat på dessa texter föddes 1953
en serie solosånger – ”Pyhiä päiviä” (”Heliga dagar”) – som uruppfördes 1954 av basen Hannu Heikkilä, ackompanjerad av kompositören.

Rautavaara hade en vision av församlingsmedlemmarnas unisona sång i ett ödemarkskapell, och därför var verkets första version avsedd
för enstämmig kör utan ackompanjemang. I sin slutliga form hade sångcykeln försetts med pianoackompanjemang.Av seriens sista sång, ”Joulun virsi” (”Julens psalm”) skapade Rautavaara olika körversioner. Manskörsversionen blev färdig först av alla 1978.

 

 

Som fjärde komposition publicerar vi den tyska Franz Biebl’s (1906-2001) julsång “Ave Maria - Angelus Domini” från 1964. Fjärde advent är traditionellt tillägnad Maria. Budskapet till Jungfru Maria om hennes kommande havandeskap kan anses vara den kristna världens viktigaste och största glädjebudskap. Marias svar kan man läsa i Lukas evangelium: ”Se, jag är Herrens tjänarinna; ske mig såsom du har sagt”.

Biebl’s Ave Maria är en version av den katolska kyrkans ”Angelus-bön”, där Ave Maria-bönens första del upprepas tre gånger, i motsats till den senare delen som framförs endast en gång och tar formen av en klimax. Biebl komponerade verket på våren 1959 i D-dur, men den transponerades ned till C-dur i samband med publiceringen 1964. Kompositionen har blivit något av en ”hit”, - den fick stor uppmärksamhet speciellt i USA på 1970-talet och har därifrån spritts över hela världen. Biebl har arrangerat sången för snart sagt alla körformer. Ave Maria är ett populärt tema bland kompositörerna. Bl.a. Franz Schubert, Giuseppe Verdi, Charles Gounod, Anton Bruckner och Sergej Rachmaninov har skrivit världskända Ave Maria kompositioner.

Trio:
Ten. - Johan Krogius
Ten. – Joel Bonsdorff
Bar. – Juhani Vesikkala

 

 

Den femte sången i vår serie är komponerad 1921 av den svenska kompositören Gustaf Norquist (1886-1949). Sången fyller alltså 100 år nästa år! Texten är skriven av författaren och prästen Edvard Evers.
”Jul, jul, strålande jul” är en andaktsfull och nästan drömmande julsång som ursprungligen komponerades som solosång. Nordquist gjorde körarrangemangen 1940.
Gustaf Nordquist fungerade ända från 1914 till sin död som organist i Adolf Fredriks församling i Stockholm och han undervisade i musikteori i Stockholms kungliga musikhögskola åren 1925-49. Han tilldelades professorstitel år 1944.
”Jul, jul strålande jul” är säkert Nordquist mest framförda stycke, men lika känd är troligen hans komposition ”Till havs!”, framförd av Jussi Björling.

 

 

 

Du kan njuta av musiken gratis, men vill du stöda kören genom att betala en liten lyssningsavgift för vår sång är vi tacksamma! 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Framförandet i Tempelplatsens kyrka blev en klar framgång, inte minst tack vare Jonas Rannilas klara vision."

16.10.2016
Mats Liljeroos, HBL

LÄS MER

 

"Och även i övrigt var 
detta en sannskyldig 
konstnärlig seger för 
den  knappt 
70-hövdade kören." 

30.9.2015
Mats Liljeroos, HBL
 

LÄS MER