Kom med!

__________________

 

 

 

 

Välkommen till manskören Manifestums hemsidor

 

 

Manskören Manifestum har under den gångna hösten övat målmedvetet, men i mindre grupper, och i enlighet med gällande rekommendationer. Vi har sjungit i gudstjänster i Helsingfors Domkyrka, och vi har övat på Guiseppe Verdis Requiem. En del av kören har också bandat in några stycken som varit av betydelse för Manifestum under de senaste åren. Tyngdpunkten på inbandningarna har legat på musik från konsertserien “Romantik och Revolt” men vi har även bandat några manskörsklassiker och några kära julsånger. Inbandningarna gästas också av framstående finska musiker.

Projektet med inbandningarna heter proManifestum. Vi erbjuder dig manskörsmusik med vårt klangideal. Samtidigt vill vi skapa julstämning för vår publik. Vi publicerar pärlor från våra inbandningar varje lördag under den kommande månaden. Den sista sången ur serien publicerar vi på Julafton. Håll öronen öppna och följ oss på sociala medier nu, när vi pga. pandemin inte kan hålla konserter för er.

Inspelningarna är gjorda i Pauluskyrkan i november under ledning av vår konstnärliga ledare Jonas Rannila. För inbandningstekniken svarade Joel Ward och Julius Johansson.

Följ oss på sociala medier Facebook: @manifestumfi;  Instagram: manifestumfi 

Den första delen av proManifestums färska inbandningar publiceras lördag 28.11.2020.

 

Som första komposition presenterar vi Anton Bruckners (1824-1896) verk “INVENI DAVID” för manskör och basuner. Det nya kyrkoåret börjar mäktigt till basunernas stötar! 

Anton Bruckner var en av de mest betydande symfonikerna på 1800-talet, men han komponerade också mycket kyrkomusik och körverk, bl.a. tre mässor och ett Te Deum. Inveni David-verket dedikerade han till Liedertafelsällskapet Frohsinn. Verket uruppfördes i Linz den 10 maj 1868 i samband med en mässa av Antonio Lotti. Verkets avslutande Halleluja-del har eventuellt påverkats av Halleluja i Händels Messias-oratorium som Bruckner ofta improviserade på orgel. Texten är från Psaltaren.Första söndagen i advent är det brukligt att sjunga om Davids son i Georg Joseph Voglers Hosianna-psalm. Enligt Matteusevangeliet var Jesus av Davids hus och stam, och det hade profeterats att en ny messias skulle födas i den släkten.

 

Du kan njuta av musiken gratis, men vill du stöda kören genom att betala en liten lyssningsavgift för vår sång är vi tacksamma!

 

Här är länken till det aktuella inspelningen.

 

 

 

 

 

 

"Framförandet i Tempelplatsens kyrka blev en klar framgång, inte minst tack vare Jonas Rannilas klara vision."

16.10.2016
Mats Liljeroos, HBL

LÄS MER

 

"Och även i övrigt var 
detta en sannskyldig 
konstnärlig seger för 
den  knappt 
70-hövdade kören." 

30.9.2015
Mats Liljeroos, HBL
 

LÄS MER