Vi tackar:

Konstsamfundet

Svenska Kulturfonden

Stiftelsen Tre Smeder

William Thuringss Stiftelse

Arbetes Vänner

Svenska Folkskolans Vänner