Dirigenter

Jonas Rannila

Manifestums konstnärliga ledare från och med hösten 2015. 

___________________________________________

Eric-Olof Söderström

Tatu Erkkilä

Tommi Niskala

Markus Westerlund