Historik

Manifestum grundades sommaren 2010 av ca 35 sångare med gedigen manskörserfarenhet från Akademiska Sångföreningen, Brahe Djäknar och Sällskapet MM. Kören valde till sin första konstnärliga ledare Markus Westerlund som med framgång har dirigerat både Akademen och MM i långa perioder.

Körens ledstjärna under de första 4 verksamhetsåren var att skapa en genuin och annorlunda manskörsklang än vi har varit vana vid i Finland de senaste årtiondena. Körens klangideal bygger på klassisk sångteknik. Med Markus Westerlunds brinnande energi och outgrundliga vilja att lära sig mera om klassisk sång och med en erfaren och välutvecklad administration bestående av sångare med lång administrativ manskörserfarenhet byggdes kören snabbt upp. Körens verksamhet har varit synnerligen aktiv under de första åren. Utrikesresor till både Island och Sverige, årligen återkommande välbesökta jul och sommarkonserter, temakonserter samt två inspelade skivor ger en lite bild av körens verksamhet. Samtidigt har körens MusikWerkstad ordnat 3 – 4 årliga solistkonserter för körens sångare och olika sångkurser med bl.a Christian Juslin, Mika Kares och Tuula Hällström.

Sommaren 2014 steg körens konstnärliga ledare Markus Westerlund åt sidan och kören valde att under verksamhetsåret 2014-15 söka en ny konstnärlig ledare genom att bekanta sig med olika dirigenter på projektbasis. Kören leddes år av Eric-Olof Söderström, Tatu Erkkilä, Jonas Rannila och Tommi Niskala. Om dem kan du läsa mera på Dirigentersidan.

Sedan 2015 fungerar Joas Rannila som körens konstnärliga ledare.